Klaipėdos miesto apylinkės teismas grumiasi prieš sovietinės simbolikos demonstravimą*

Oleh: Kreivarankis
May 13, 2014

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(18) str. sako:

Nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo arba vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų platinimas, naudojimas susirinkime ar kitame masiniame renginyje arba kitoks demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas –

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimu.

Pagal šį straipsnį neatsako asmuo, kuris padaro šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais, asmuo, kuris naudoja oficialią egzistuojančios valstybės simboliką, taip pat Antrojo pasaulinio karo dalyvis, vilkintis savo uniformą.

Taigi, jei sugalvojate pas save patalpinti pvz. štai tokią karikatūrą:

10313838_10203756653656010_5932792651364603473_n

Tuomet visi žinokite, kad:

10362474_10203765848125866_844528747_n

 

10357937_10203765848685880_1381943926_n

 

10331800_10203765848805883_147870543_n

 

*Šiuo įrašu nesiekiama demonstruoti sovietinės simbolikos. Jurodivai kategoriškai pasisako prieš sovietų režimą, kuris persekiojo pravoslavų dvasininkus, verbuodavo juos į KGB, o taip pat neigė jurodivystę kaip dieviškojo pašaukimo fenomeną. Kai kurie šiame įrašę pateikti simboliai, kurie tam tikromis aplinkybėmis gali būti palaikyti sovietine simbolika, šiuo atveju yra naudojami išimtinai visuomenės teisinio švietimo tikslais.

 

Tags: , ,

Category: Uncategorized | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

4 Comments

 • Linas

  “rĖžimas”, “dĖja” – mano nežinojimas ar autoriaus mandravojimai?

 • Kreivarankis

  Ne, ne mandravojimai. Visada darau tas klaidas ir visada man jas siūlo ištaisyti. Tuoj pataisysiu.

 • nius

  2 klausimai autoriui :
  - ar skundet sprendima ?
  - ar leido bent jau info nusikopijuoti ir kompiuterio?

 • Kreivarankis

  to nius
  nevisai supratau antro klausimo. :) Aš nesu Tenkutis. Šis nutarimas yra paviešintas jam leidus. Sprendimą jisai žadėjo skųsti.

Leave a Reply