Trys klausimai Gedgaudo mylėtojams

Oleh: Pseudohistorian
January 19, 2011

Arba kaip kuriamos pasakos apie pasakų kūrėją.Gedgaudas savo veikale kelis kartus užsiminė, apie milžiniškus archyvus vakarų valstybėse, kurių mūsų istorikai „ir matyti nenori“.

Vis dar tebepelėja archyvų pakampėse seniausieji raštai, nors mūsų kultūros priešų nuolat neigiami ir, kur tik proga, naikinami.

Jo šaunieji pasekėjai iš to padarė prielaida (kuri automatiškai virto neginčijamu faktu), kad jis tuose slėpininguose archyvuose buvęs ir glėbiais iš ten žinias sėmęs.

Štai du pavyzdžiai iš mano komentatorių:

Tęsėjas

Kritikuoti Lietuvos didžiausią patriotą, priešistoriką ir poliglotą Česlovą Gedgaudą, švelniai tariant, yra beprotybė. Tai vienintelis lietuvis ligi šiol sugebėjas įsibrauti į Senojoje Europoje ligi šiol dar archyvuose istorikų nepaliestus Lietuvos praeitį liudijančius raštus.

NeTiesa.lt

Tiesa, nepamirškite, kad Gedgaudas ruošdamas savo knygą naudojosi ne internetu, o įvairių valstybių bibliotekomis beiarchyvais, į kuriuos turėjo priėjimą kaip diplomatas.

Iš sarmatų internetinių valdų ir daugiau galima prižvejoti, bet esmė tokia: Gedgaudas naudojosi savo iškapstytais archyvų dokumentais, arba (originali mito versija) ten, tolimuose vakrouse yra milžiniški archyvai, kuriuose… Taigi mano klausimėliai:

1. Kokie archyvai? Kur anys tiksliai yra?

2. Kokie dokumentai? Kaip vadinasi? Paprastai tik žymesni turi savo vardus- kodeksas toks ir toks, kronika šiokia ir tokia, tačiau be to, visi turi metriką: archyvo pavadinimas, fondo numeris ir taip toliau ir panašiai.

3. Kodėl pats Gedgaudas niekada jokiais archyviniais duomenimis nesinaudojo?

Tags:

Category: Uncategorized | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

3 Comments

 • Tęsėjas

  Studijų metais gyvas buvo anekdotas: Profesorius privalo žinoti kur yra docentas. Docentas privalo žinoti, kur ką rasti ir kur yra profesorius. Studentui gi būtina žinoti ir kur ką rasti, ir kur docentas, ir kur profesorius.
  Ar Tamsta nebusi profesorius?

 • vardulis

  Taip tamstos nemėgstamas Gedgaudas visur duoda šaltinio pavadinimą prie citatų, skirtingai nuo tamstos „laisvo“ stiliaus.

 • vanduolis

  butu idomu suzinoti kiek kalbu moka “autorius” ? Gedgaudas tai mokejo bent 14, ir remesi tai ne Bumblausko “tiesa” .

Leave a Reply