Dėl a.a. Brazausko medžioklės trofejų ekspozicijos

Oleh: Kreivarankis
August 30, 2010

Socdemai vis nerimsta svarstydami kaip tinkamiau pagerbti a.a. A. M. Brazausko atminimą. Vėl minima kažkokia "ekspozicija", kurią galėtų priglausti Nacionalinis muziejus, Valdovų rūmai ar Trakų pilis. Gana keista, kad į galimų "ekspozicijos" demonstravimo vietų sąrašą nėra įtraukta Vilniaus Archikatedra. Man visgi dingojasi, kad žodžiu "ekspozicija" velioniui atminti yra tiesiog įvardijamos senos jo sumedžiotų žvėrių iškamšos. Prisiminus Indijos papročius, kai mirus vyrui nusižudydavo jo žmona, kad būtų palaidota kartu su juo arba prisiminus senovės Egiptą, kai laidojant faraoną būdavo kartu laidojamos ir užmuštų jo vergų mumijos, kyla mintis, kad visai neblogai būtų išvysti tarp šių eksponatų, tarkim, kokio Bradausko odą, prikimštą šiaudų, pjuvenų ar paralono. Ir ne tik jo vieno. O kas dėl šios "ekspozicijos" įrengimo vietos, tai tinkamiausia vieta jai eksponuoti, mano galva, būtų "Draugystės viešbutis". Labai tinkama ir visom prasmėm tokiam reikalui simboliška vieta.Gaila tik, kad socdemai dėl tokių variantų nediskutuoja.
 

Tags: ,

Category: Uncategorized | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

No Comments

Leave a Reply